Stichting Dutch For Strays is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze stichting voor ten minste 90% een algemeen belang dienen en dat we geen winstoogmerk hebben.

Dat is aantrekkelijk voor onze donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

logo ANBI

Voor meer informatie over ANBI, zie de website van de belastingdienst.