Even kort voorstellen

Wij zijn Willy, Indy, Fiona en Jacqueline.

We vinden het belangrijk om op te komen voor zwerfhonden en zwerfkatten. Vandaar dat wij ons allen binnen de stichting inzetten om het leed te verminderen.

We werken samen met vaste privé rescuers in Roemenie en Servië. We ondersteunen de privé rescuers financieel.

Eind september 2013 keurde het Roemeense Constitutionele Hof een wet goed die nu leidt tot een massaslachting onder de drie miljoen zwerfhonden die in Roemenië leven. De nieuwe wet staat het doden van zwerfhonden toe na een VERBLIJF van veertien dagen in een asiel als er niet genoeg ruimte in de asielen is om de honden te houden, of wanneer de middelen voor voldoende voedsel of medische zorg ontbreken. Op dit moment worden honden massaal gedood op zeer afschuwelijke wijze.

De stichting heeft als doel het verlichten van leed voor dier en mens Roemenië. Wij trachten ons doel te bereiken door honden op te vangen en ADOPTIE klaar te maken en voor het plaatsen van de honden bij adoptie gezinnen, alsmede het ondersteunen van het sterilisatie programma. Dit willen we bereiken d.m.v. vaste sponsoring en donaties, verkopen van tweedehands goederen waarvan de opbrengst ten goede voor de honden komt.

Privé rescuers

In het land van herkomst werken wij samen met privé rescuers.

Deze rescuers hebben overdag een baan, en redden in hun privé tijd honden.

Dit geeft een groot voordeel voor de honden want ze zijn daardoor meer gesocialiseerd en verblijven in Foster gezinnen in het land van herkomst totdat ze naar Nederland of België kunnen komen.