Algemeen

Stichting Dutch For Strays is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Dutch For Strays neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@dutchforstrays.com) contact op met Stichting Dutch For Strays.

Derden

Stichting Dutch For Strays zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Stichting Dutch For Strays daartoe op grond van de wet toe verplicht is.

Bewaartermijn

Stichting Dutch For Strays bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diverse formulieren op https://dutchforstrays.com/ laat u uw persoonsgegevens achter bij Stichting Dutch For Strays:

 • In het contactformulier vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen.
 • In het donatieformulier vragen wij u vrijblijvend of u uw naam en e-mailadres wilt achterlaten.
 • In het aanmeldformulier gastgezin vragen wij u naast uw naam en e-mailadres ook vrijblijvend om een aantal andere gegevens zoals telefoonnummer, gezinssituatie en dergelijke.
 • In het aanmeldformulier aanmelden huisbezoeker v vragen wij u naast uw naam en e-mailadres ook vrijblijvend om een aantal andere gegevens zoals telefoonnummer, regio en dergelijke.

Doeleinden verwerking

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Contactformulier: om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen.
 • Donatieformulier: om te kunnen zien wie ons een warm hart toedraagt!
 • Aanmeldformulier gastgezin: om uw aanmelding te kunnen beoordelen en contact met u te kunnen opnemen.
 • Aanmeldformulier huisbezoeker: om uw aanmelding te kunnen beoordelen en contact met u te kunnen opnemen.

Stichting Dutch For Strays kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Stichting Dutch For Strays daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Stichting Dutch For Strays stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dutch For Strays neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dutch For Strays) tussen zit.

Cookies

Stichting Dutch For Strays maakt gebruik cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Stichting Dutch For Strays gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies:
  Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Statistische cookies:
  Wij gebruiken geen Google Analytics noch een ander programma om de websitebezoeken te analyseren.
 • Marketing cookies:
  Wij plaatsen regelmatig YouTube video’s op onze site, voornamelijk van de (beschikbare) honden. Omdat YouTube persoonsgegevens verzamelt, zoals uw IP-adres, geven wij u de gelegenheid om deze te blokkeren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting Dutch For Strays wijst u er op dat in het geval u cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook. Facebook kan cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vind u op hun website: Facebook.

Bij onze nieuwsartikelen plaatsen wij buttons om het bericht te delen via diverse social media kanalen. Dit zijn de volgende kanalen met een linkje naar hun eigen privacyverklaringen:

Hyperlinks

Stichting Dutch For Strays wijst u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

Stichting Dutch For Strays behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Stichting Dutch For Strays. De meest actuele versie vind u op onze website. Wij adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dutch For Strays en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dutchforstrays.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dutch For Strays wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

https://dutchforstrays.com/
Stichting Dutch For Strays
Kuyperstraat 22
4191 HK Geldermalsen
Contactpersoon: Willy de Heus
E-mail info@dutchforstrays.com

KvK 61097799

15 mei 2019