Vind informatie over:

Adoptieprocedure

U heeft op onze website of eventueel op onze facebook pagina een hond gezien en overweegt deze hond te adopteren via Dutch for Strays.

De eerste stap is om contact op te nemen met één van onze vrijwilligers van Stichting Dutch for Strays via “bericht versturen” (Messenger) op onze facebook pagina.

Mocht u overgaan tot adoptie, dan zullen wij de hond reserveren en plannen wij een huisbezoek in. Voor de reservering rekenen wij een bedrag van € 75 voor katten/poezen en € 100 voor honden. Dit bedrag krijgt u terug als wij de adoptie cancelen. Mocht u zelf besluiten om er toch van af te zien, dan wordt dit bedrag niet teruggestort en zullen wij deze gebruiken ten behoeve van de andere honden.

Als tijdens het huisbezoek de adoptie door ons wordt goedgekeurd, dan zetten we alles in gang. De hond krijgt de verplichte entingen, chip, paspoort en als ze voldoende oud zijn worden ze gesteriliseerd/gecastreerd.

Adoptiebijdrage

De bijdrage voor het adopteren van een kat/poes is € 190. Wij vragen aan u om direct bij reservering een bedrag van €  75 over te maken onder vermelding van de naam van de kat/poes. Het restant van de adoptiebijdrage (€ 115) dient voor het transport voldaan te zijn.

In het adoptiebedrag is inbegrepen:

 • alle inentingen volgens de norm van de NVWA,
 • testen op o.a. katten aids en fip,
 • stetilisatie/casteratie (als de leeftijd het toestaat),
 • paspoort,
 • chip,
 • ontvlooien en ontwormen en
 • het transport.

De bijdrage voor het adopteren van een hond is € 425 euro. Wij vragen om direct bij reservering een bedrag van € 100 over te maken onder vermelding van de naam van de hond. Het restant van de adoptiebijdrage (€ 325) dient voor het transport voldaan te zijn.

In het adoptiebedrag is inbegrepen:

 • transport,
 • chip,
 • paspoort,
 • test voor ziektes,
 • alle vaccinaties volgens NVWA,
 • castratie/sterilisatie (als de leeftijd het toelaat) en
 • een Anti-ontsnappings tuig.

Betalingen graag op rekening nummer NL52ABNA0515689939 t.n.v. Stichting Dutch for Strays.

Adoptievoorwaarden/bruikleenovereenkomst

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken voor de jacht, races, dierproeven of voor andere zakelijke doeleinden.
 2. De adoptant zal de zorg dragen van de hond of kat van eventuele nodige medische zorg. Zo ook de vaccinaties, die in het paspoort vermeldt dienen te worden.
 3. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.
 4. De stichting is na de adoptie van de hond niet verantwoordelijk voor de dierenartskosten.
 5. De adoptant moet, na overdracht van het dier, zelf de chip van het dier laten registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG) www.ndg.nl. Onze Belgische adoptanten kunnen dit alleen via hun eigen dierenarts. De kosten voor het registreren zijn voor de rekening van de adoptant.
 6. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte, zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.
 7. De honden, die geadopteerd worden bij Dutch for Strays zijn geënt volgens de normen van de NVWA, gechipt, ontvlooid, ontwormd en hebben een reisdocument/paspoort. Elke hond wordt getest door middel van 4XD Test (Dirofilaria, Anaplasma, Borrelia en Erichia).
 8. Sterilisatie en castratie: we streven ernaar honden en pups gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Uitzondering hierop is een medische indicatie, die een operatie voor vertrek onmogelijk maakt. Voorbeelden: de hond heeft een te hoge leeftijd, of de pup is niet gesteriliseerd/gecastreerd naar Nederland gekomen omdat het te jong was bij vertrek. Wanneer een hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, moet de adoptant dit laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd (7/8 maanden) heeft bereikt of/en het medisch verantwoord is. De kosten hiervan zijn volledig voor de adoptant.
 9. De adoptant overlegt met de stichting als deze, door welke omstandigheden dan ook, afstand van het dier wil/moet doen. Zodat we samen een goede oplossing voor herplaatsing kunnen vinden. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen.
  Mocht de adoptant hierin niet willen meewerken ondanks dat dit in het belang van de hond is.
  Dan zal de stichting opkomen voor de belangen van de hond en hierbij overgaan tot in beslag name van het betreffende dier.
 10. De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. In geval van een besluit tot euthanasie moet dit vooraf besproken worden met de stichting. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd.
 11. De stichting stelt het op prijs dat de adoptant in geval van verhuizing een adreswijziging doorgeeft.
 12. Mocht om wat voor reden een adoptie niet doorgaan of de hond moet herplaatst worden, dan worden de betaalde adoptiekosten niet terugbetaald, maar door de stichting gebruikt om andere zwerfhonden te helpen.

Nazorg

Wij laten u na aankomst van de hond niet in de steek! Mocht u vragen hebben of u wilt tips bij het opvoeden of bijvoorbeeld het zindelijk maken, dan kunt u ons te allen tijden om info vragen. We hebben binnen ons team een vrijwilliger die u daarbij kan helpen.

Stuur dan een bericht via onze facebook pagina.