Vind informatie over:

Adoptieprocedure

U heeft op onze website of eventueel op onze facebook pagina een hond gezien en overweegt deze hond te adopteren via Dutch for Strays.

De eerste stap is om contact op te nemen met één van onze vrijwilligers van Stichting Dutch for Strays via “bericht versturen” (Messenger) op onze facebook pagina.

Mocht u overgaan tot adoptie, dan zullen wij de hond reserveren en plannen wij een huisbezoek in. Voor de reservering reken wij een bedrag van € 100 die u terugkrijgt als wij de adoptie cancelen. Mocht u zelf besluiten om er toch van af te zien, dan wordt dit bedrag niet teruggestort en zullen wij deze gebruiken ten behoeve van de andere honden.

Als tijdens het huisbezoek de adoptie door ons wordt goedgekeurd, dan zetten we alles in gang. De hond krijgt de verplichte entingen, chip, paspoort en als ze voldoende oud zijn worden ze gesteriliseerd/gecastreerd.

De gehele adoptiebijdrage is € 350, dit is inclusief het reserveringsbedrag. Wij regelen het transport en het restant van de adoptiebijdrage (€ 250) dient voor vertrek voldaan te zijn op de rekeningnr. NL52ABNA0515689939 t.n.v. Stichting Dutch for Strays  onder vermelding van de naam van de hond.

Adoptiebijdrage

Wat zit er in het adoptiebedrag van € 350?

Reserveringsbedrag.

De hond is gechipt.

De hond is volledig ingeënt.

Het transport van de hond naar Nederland.

De hond is gecastreerd of gesteriliseerd (pups niet vanwege de te jonge leeftijd of andere omstandigheden).

De hond heeft een eigen paspoort.

Kennelhoest vaccinatie.

Diverse tests.

Anti-ontsnappingstuig

Adoptievoorwaarden/bruikleenovereenkomst

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.
 2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort.
 3. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.
 4. Wij vragen aan de adoptant om zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website van de DNG of te verkrijgen bij een dierenarts. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.
 5. De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras/grootte en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.
 6. De honden die geadopteerd worden bij Dutch for Strays zijn geënt (ook kennelhoest), gechipt, ontvlooid, ontwormd en hebben een reisdocument/paspoort. Elke hond wordt getest op diverse ziektes.
  Sterilisatie en castratie: we streven ernaar honden en pups gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Uitzondering hierop is een medische indicatie die een operatie voor vertrek onmogelijk maakt. Voorbeelden: de hond heeft een te hoge leeftijd, of de pup is niet gesteriliseerd/gecastreerd naar Nederland gekomen omdat het te jong was bij vertrek. Wanneer een hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, dan vragen wij de adoptant dit te laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd heeft bereikt en/of het medisch verantwoord is. Ook wanneer de hond bij overdracht de leeftijd voor sterilisatie en castratie al heeft bereikt maar nog niet is geholpen, dan vragen wij de adoptant de hond te laten castreren/steriliseren en zijn de kosten hiervan volledig voor de adoptant. U mag onder geen beding met de hond fokken.
 7. Mocht het zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond dan zal de stichting gaan herplaatsen voor u. Let wel: het adoptiebedrag wordt niet geretourneerd. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen.
 8. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden.
 9. Dutch For Strays zal in in overleg met de adoptant een huisbezoek doen zowel voor als na de overdracht van de hond.
 10. De stichting stelt het op prijs dat de adoptant in geval van verhuizing een adreswijziging doorgeeft.
 11. De honden worden door uzelf opgehaald in Eindhoven bij aankomst van het transport.
 12. De honden dienen dubbel aangelijnd te worden door middel van halsband en harnas.

Nazorg

Wij laten u na aankomst van de hond niet in de steek! Mocht u vragen hebben of u wilt tips bij het opvoeden of bijvoorbeeld het zindelijk maken, dan kunt u ons te allen tijden om info vragen. We hebben binnen ons team een vrijwilliger die u daarbij kan helpen.

Stuur dan een bericht via onze facebook pagina.