Opvang voorwaarden


Wat wij van u vragen ten tijde dat de hond bij u in de opvang is:


1. Foto’s/filmpjes en verhalen:

Gezien wij natuurlijk de honden een vast huisje willen geven, willen wij alles over de hond weten. Hoe gedraagt hij zich, is ie zindelijk, kan ie met katten en met kinderen enz. We willen graag dat het zo duidelijk en eerlijk mogelijk overgebracht wordt, zodat ook een eventuele mogelijke adoptant bij interesse, weet waar ie aan toe is.

2. Opvanghonden mogen niet loslopen:


Dit mag alleen als men zeker weet als het uitlaatgebied goed omheind is. De stichting is verantwoordelijk voor de hond.

3. Geen naamsverandering:


Dit kan misschien erg verwarrend zijn voor de hond en daarom wordt er gevraagd om de naam aan te houden die de hond mee heeft gekregen uit het buitenland.

4. Dierenartskosten:


Het opnemen van een opvanghond gebeurt op vrijwillige basis. Indien er dierenartskosten worden gemaakt, dan zal dit altijd in overleg gaan met stichting Dutch for strays. Deze kosten nemen we uiteraard voor onze rekening.

5. Homecheck:


Voordat we besluiten tot het aannemen van een opvanggezin, zullen we eerst tijdens een huisbezoek kijken hoe de leef- en woonomstandigheden zijn. Dit is noodzakelijk en heeft natuurlijk alles te maken of de opvanghond wel op zijn plek zou zijn in de woonomgeving van het opvanggezin. Ook is het belangrijk om te weten of er nog andere huisdieren aanwezig zijn in uw gezin.

6. Verzekeringen

Het opvanggezin moet zorgen voor een adequate WA verzekering waar eventuele kosten die voortvloeien uit bijvoorbeeld ongeluk of andere onvoorziene omstandigheden waarbij door handeling van de hond omstanders worden benadeeld, deze kosten worden vergoedt door de verzekering van de opvanger.


Wat u van ons kan verwachten:


1. Steun:


Bij problemen proberen wij u zoveel mogelijk bij te staan. Laat het ons weten als het niet lukt met de opvanghond, want dan kunnen we kijken naar een passende oplossing.

2. Openheid:


Wij zullen u zoveel mogelijk vertellen over de opvanghond. Wij willen uiteraard dat er een klik is tussen u en uw opvanghond en zullen u daarbij helpen, zodat u de juiste hond opvangt die in uw gezinssituatie past (voor zover mogelijk is).

3. Informatie over mogelijke adoptanten:


Wij zullen er alles aan doen om u tijdig op te hoogte te brengen van een mogelijke adoptie. Dit ook i.v.m het afscheid nemen van uw opvanghond, wat niet altijd makkelijk zal zijn. Maar hier in zullen wij u zo veel mogelijk in begeleiden.

Bij alle mogelijke problemen, kunt er erop rekenen dat wij altijd naast u staan en samen met u oplossingen zullen bedenken. U staat er nooit alleen voor!

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u terecht bij Cindy Verhagen op de contact pagina.