Adoptie voorwaarden

 

 • De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.

 • De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort.

 • De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.

 • Wij vragen aan de adoptant om zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl of te verkrijgen bij een dierenarts, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.

 • De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.

 • De honden die geadopteerd worden bij DUTCH FOR STRAYS zijn geënt (ook kennelhoest), gechipt, ontvlooid, ontwormd en hebben een reisdocument/paspoort. Elke hond wordt getest op diverse ziektes.

 • Sterilisatie en castratie: we streven ernaar honden en pups gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Uitzondering hierop is een medische indicatie die een operatie voor vertrek onmogelijk maakt. Voorbeelden: de hond heeft een te hoge leeftijd, of de pup is niet gesteriliseerd/gecastreerd naar Nederland gekomen omdat het te jong was bij vertrek. Wanneer een hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, dan vragen wij de adoptant dit te laten doen wanneer de hond de vereiste leeftijd heeft bereikt of/en het medisch verantwoord is. Ook wanneer de hond bij overdracht de leeftijd voor sterilisatie en castratie al heeft bereikt maar nog niet is geholpen, dan vragen wij de adoptant de hond te laten castreren/steriliseren en zijn de kosten hiervan volledig voor de adoptant.

 • Wij vragen de adoptant om overleg met de stichting te plegen als men de hond aan derden af wilt staan of te verkopen. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond dan vragen wij of de adoptant de hond wil teruggeven aan de stichting, die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen.

 • Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden.

 • Dutch For Strays zal in in overleg met de adoptant een huisbezoek doen zowel voor als na de overdracht van de hond.

 • De stichting stelt het op prijs dat de adoptant in geval van verhuizing een adreswijziging doorgeeft.