Adoptie voorwaarden

 

 • De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.

 • De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de jaarlijkse herhalingsvaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving en dit laten registreren in het paspoort.

 • De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting en het doen van aangifte hiervan.


 • De stichting is na adoptie van de hond niet verantwoordelijk voor dierenartskosten.

 • De stichting draagt zorg voor registreren van de aangebrachte chip bij de hond op naam van adoptant bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG).

 • De adoptant zal de hond de nodige verzorging en beweging geven in overeenstemming met zijn/haar ras, grootte en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.

 • De honden die geadopteerd worden bij DUTCH FOR STRAYS zijn geënt volgens de door de Nederlandse Wetgeving vereiste vaccinaties(ook kennelhoest), gechipt, ontvlooid, ontwormd en hebben een paspoort. Elke hond wordt getest op diverse ziektes.

 • Sterilisatie en castratie: we streven ernaar honden en pups gesteriliseerd of gecastreerd naar Nederland te laten komen. Uitzondering hierop is een medische indicatie die een operatie voor vertrek onmogelijk maakt. Voorbeelden: de hond heeft een te hoge leeftijd, of de pup is niet gesteriliseerd/gecastreerd naar Nederland gekomen omdat het te jong was bij vertrek. Wanneer een hond bij overdracht niet is gesteriliseerd/gecastreerd, dan vragen wij de adoptant dit te laten doen wanneer de hond de leeftijd van ongeveer 8 maanden heeft bereikt.
  Na castratie/sterelisatie verwachten wij van u dat u een kopie van de rekening als bewijs mailt naar Dutch for Strays.

 • Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond dan neemt u contact op met de stichting, die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing de hond goed blijven verzorgen.

 • Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden.
  Euthanasie mag enkel met toestemming van de stichting worden uitgevoerd.

 • Voor adoptie van de hond zal er een huisbezoek plaatsvinden door Dutch For Strays. Als de hond enige tijd in uw gezin is opgenomen, volgt er altijd nog nazorg door Dutch for Strays.

 • De stichting verwacht dat de adoptant in geval van verhuizing een adreswijziging doorgeeft.

 • Mocht om wat voor reden de adoptie niet doorgaan, of de hond moet herplaatst worden dan worden de adoptiekosten niet terugbetaald, maar door de stichting gebruikt om andere zwerfhonden in Roemenië te helpen.