Adoptie


U heeft op onze website een hond gezien en overweegt om hem of haar te adopteren via Dutch for Strays?
De eerste stap is om contact op te nemen met de Stichting Dutch for Strays (hier na te noemen DFS ) via mail dutchforstrays@gmail.com of via onze Facebook pagina https://www.facebook.com/dutchforstrays/?fref=ts

Om de hond daadwerkelijk alleen voor U te reserveren vragen we u een reserveringsbedrag ad € 100,-- over te maken op

IBAN rekeningnummer NL52 ABNA 0515 6899 39 t.n.v. Stichting Dutchforstrays o.v.v. reserveringskosten en de naam van de hond.

 

Na het ontvangen van de reserveringskosten zal er een afspraak met u worden gemaakt voor een huisbezoek.
Mocht er na het huisbezoek besloten worden dat de gereserveerde hond toch niet bij u past dan zal dit bedrag naar u worden terug gestort.
Is er echter een positief beoordeling dan zal het reserveringsbedrag worden verrekend met het adoptiebedrag en dient u het resterend bedrag ad € 210,-- alsnog over te maken.
Mocht u na een positieve beoordeling alsnog afzien van adoptie dan bent u uw reserveringskosten kwijt daar wij op dat moment al allerlei kosten hebben moeten maken om de hond adoptieklaar te maken.
 

Het gehele adoptiebedrag moet minstens een week voordat de hond op transport gaat in zijn geheel zijn voldaan.

Uw adoptiehond zal met een gekwalificeerde vervoerder naar Nederland vervoerd worden. Dit is een lange reis die behoorlijk ingrijpend zal zijn voor de hond.


Adoptiekosten
De adoptiekosten voor een hond via Dutch voor Strays zijn € 310,- per hond.
Dit bedrag moet minstens een week voordat een hond op transport gaat in zijn geheel voldaan zijn doordat wij de kosten die hieraan verbonden zijn in het buitenland ook vooraf moeten voldoen.

Wat zit er in het adoptiebedrag?
• De hond is gechipt
• De hond is volledig ingeënt.
• Het transport van de hond naar Nederland.
• De hond is gecastreerd of gesteriliseerd (Pups niet vanwege de te jonge leeftijd of andere omstandigheden)
• De hond heeft een eigen paspoort.
• Kennelhoest vaccinatie
• Diverse tests


Het gehele adoptiebedrag komt ten goede aan het doel van de stichting. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Willy de Heus, zie contactpagina.

 

Na adoptie van een hond is het niet mogelijk om uw adoptiebedrag terug te claimen als u na enkele dagen al besluit dat de hond niet in uw gezin past.
Na adoptie is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om af te zien van adoptie en hierbij een gedeelte van de adoptiekosten geretourneerd te krijgen, dit betreft bijvoorbeeld onverwachts overlijden van een gezinslid.
Deze situatie kunt u dan voorleggen aan de stichting Dutchforstrays en zij zullen uitzondelijke situaties beoordelen.